PROSÍME O PODPORU 2 % Z VAŠICH DANÍ

Milí priatelia,

dovoľte, aby sme Vás oslovili a poukázali na možnosť darovania 2% zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2016 na podporu činnosti občianskeho združenia – Slovak Crohn Club.

Slovak Crohn Club je združenie pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou.

Poslaním a úlohou klubu je získať informácie o týchto chorobách, nových liekoch, spôsoboch ich liečenia a následne ich šíriť a propagovať medzi členmi klubu a všetkými postihnutými týmto ochorením, organizovať spoluprácu všetkých, ktorí môžu prispieť k zlepšeniu zdravotnej a sociálnej úrovne pacientov.

Slovak Crohn Club úzko spolupracuje s odbornou verejnosťou a jeho ambíciou je vytvoriť pomyselný most medzi odbornou a laickou verejnosťou. V rámci regionálneho pôsobenia je cieľom podporovať vzájomné stretnutia ako i stretnutia s lekármi za účelom vymieňania svojich skúseností s chorobou. Klub svojimi aktivitami už niekoľko rokov napomáha zvýšiť kvalitu života s týmto ochorením.

Ďakujeme za podporu a prejavenú dôveru.
Predsedníctvo Slovak Crohn Clubu


PROSÍME O PODPORU 2% Z VAŠICH DANÍ (celý dokument)
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Dátum: 10.02.2017