Kto sa môže stať členom

Členom klubu sa môže stať každý občan, či už sa jedná o osobu u ktorej bolo diagnostikované ochorenie M.Crohn alebo Ucerózna kolitída, alebo o rodinného príslušníka alebo o osobu, ktorá má záujem pômocť s činnosťou klubu.

Prečo sa stať členom

Náplňou Slovak Crohn Clubu je umožniť našim členom spoznávať nových ľudí s podobnými ťažkosťami ale aj radosťami. Klub od svojho založenia organizuje aktivity, umožňujúce vzájomné stretnutia, na ktorých si môžu pacienti vymeniť praktické skúsenosti zo životas týmto ochorením. Členovia majú možnosť získavať nové informácie od lekárov, sestier a ostatných účastníkov na našich pobytoch/prednáškach.

Pre každého, kto sa rozhodne stať sa našim členom máme pripravený balíček, ktorý obsahuje dve knižky s tematikou IBD, Bulletiny SCC z predošlých rokov, a rôzne iné užitočné brožúrky (tento balíček je zadarmo, ak máte záujem o jeho zaslanie, odkliknite prosím okienko na konci prihlášky, ak nemáte, políčko nechajte prázdne).

ONLINE PRIHLÁŠKA
Meno a priezvisko:
Adresa:
E-mail:
Telefón:
Dátum narodenia:
Moje ochorenie:
Adresa zdravotníckeho zariadenia a meno ošetrujúceho lekára:
Poberám dôchodok:
Ovládam cudzie jazyky/úroveň:
Prihláška bude akceptovaná po zaplatení členského príspevku v hodnote min. 10 EUR na účet SCC:
IBAN: SK81 0200 0000 0001 5863 8012, BIC: SUBASKBX

K identifikácii platby je potrebné uviesť ako doplňujúci údaj Vaše MENO.