Štruktúra klubu

Každé 2 roky sa uskutočňuje Valné zhromaždenie Crohn Clubu, na ktorom sa prednesie správa o činnosti klubu za posledné 2 roky, volí sa predsedníctvo klubu, novelizujú sa stanovy klubu a v rámci diskusie sa určuje budúce smerovanie klubu.

Predsedníčka - Mgr. Nina Kovačiková

Predsedníčka - Mgr. Nina Kovačiková

Na strednej škole študovala zdravotníctvo a pokračovala v tom aj na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej prace sv. Alžbety v Bratislave, konkrétne odbor sociálna práca so špecializáciou poradenstvo. Momentálne sa ďalej vzdeláva na katedre ošetrovateľstva. Svoju bakalársku aj diplomovú prácu venovala chronickým ochoreniam, a tiež publikovala niekoľko prác v zahraničí. Momentálne pracuje na chirurgickom oddelení nemocnice Ružinov (IV. chirurgická klinika LF UK a UNB). Crohnovu chorobu jej diagnostikovali keď mala 15 rokov.


1. a 2. podpredseda

xxx

Natália Mandáková

Študuje psychológiu, momentálne ukončila 4 ročník. Crohnovu chorobu jej diagnostikovali keď mala 17 rokov. V gastroenterologickom centre Assiudo spolu s kolegyňou Mgr. Malík vedú skupinové sedenia pre pacientov s IBD. Pacientom sa snaží pomáhať aj formou videí - na youtube má vlastný kanál Denníky Crohna. V rámci SCC je delegátkou EFCCA pre mladých.
Súkromný kontakt: natalia@mandak.sk


xxx

Veronika Ivančíková

Pracuje na obchodnom oddelení v 4* hoteli v Bratislave, a popri práci sa venuje externému štúdiu anglického jazyka a literatúry. Ulceróznu kolitídu jej diagnostikovali keď mala 23 rokov. Pred dvomi rokmi sa zúčastnila stretnutia Slovak Crohn Clubu na Štrbskom plese. Pochopila, že život s IBD ochorením vie byť plnohodnotným, ak máte dostupné zdroje informácií a podporu okolia. Inšpirácie ako pomáhať by rada čerpala aj v zahraničí, preto v SCC zastáva funkciu delegáta pre zahraničie (EFCCA delegát). Riadi sa mottom: „Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to”(Einsten).
Súkromný kontakt: veronika.ivancikova@gmail.com


Ostatní členovia predsedníctva

xxx

Renáta Kováčová

Správca databázy
Pracuje v NsP Brezno na gyn.-pôrodníckom oddelení ako pôrodná asistentka. Je vydatá a má dve dcéry. Crohnovú chorobu má už 25 rokov. Vďaka správnej liečbe, dodržiavaniu stravovacích obmedzení a cvičeniu jógových cvikov je už piaty rok v remisii. V Crohn clube je skoro od jeho založenia, a ako sama hovorí, získala vďaka nemu veľa priateľov a dozvedela som sa množstvo užitočných informácii, ktoré sa snaží posúvať aj ďalej.
Súkromný kontakt: kovacovarenka@gmail.com


xxx

Viola Števurková

Pracuje v Biomedicínskom centre SAV ako laborantka. Je vydatá a má dve deti. Po dlhoročných zdravotných problémoch bola operovaná a oznámili jej, že má Crohnovu chorobu. Ako sama hovorí, zmenilo jej to život, ale k lepšiemu. V Slovak Crohn Clube našla odpovede na otázky týkajúce sa ochorenia, veľa priateľov a po siedmych rokoch som sa stala aj predsedníčkou klubu. Na tomto poste zotrvala 10 rokov. Je spoluautorkou troch kníh určených pre IBD pacientov.
Súkromný kontakt: viola.stevurkova@gmail.com


xxx

Ing. npor. Boris Bod

Pracuje na Colnom úrade v Bratislave ako colník. Je ženatý a má dve deti. Crohnovu chorobu mu diagnostikovali až po niekoľkých rokoch pretrvávajúcich problémov. Po dodržaní liečby, stravy a odbúravaním stresu, sa mu polepšilo, založil si rodinu a darí sa mu zlepšovať aj celkovú kvalitu života. Podľa jeho slov našiel v Crohn Clube odpovede na otázky týkajúce sa ochorenia a aj veľa priateľov.
Súkromný kontakt: bond348@azet.sk


xxx

Ing. Boleslav Koprivňanský

Zapisovateľ
Pracuje ako stavebný projektant v architektonickom ateliéri, žije v Trenčíne. Ulceróznu kolitídu mi diagnostikovali krátko po skončení vysokej školy. Momentálne aj vďaka biologickej liečbe žije takmer plnohodnotný život bez typických príznakov ochorenia. Choroba mu pomohla zmeniť celkový prístup k životu, naučil sa menej sa stresovať, brať každodenné problémy s väčším nadhľadom, a tešiť sa z maličkostí. Po minulé roky zastával pozíciu delegáta EFCCA pre mladých, momentálne je zástupcom delegátky Veroniky.
Súkromný kontakt: bolek.kop@gmail.com