Edukačné dopoludnie IBD a Slovensko

IBD alebo zápalové črevné ochorenie združuje Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu - nevyliečiteľné ochorenia, ktoré bez diagnostiky a liečby môžu vyústiť do onkologických ťažkostí.