Kampaň IBD a Slovensko

Kampaň IBD a Slovensko

Slovak Crohn Club 5.10.2017 v bratislavskom hoteli Tatra zrealizoval tlačovú konferenciu s edukačným odpoludním pre pacientov s Crohnovou chorobou a Ulceróznou kolitídou.

Cieľom tejto kampane je zvýšiť osvetu, šíriť povedomie o IBD ochoreniach na Slovensku medzi nielen medzi laickou ale aj odbornou verejnosťou, a tiež podporiť včasnú diagnostiku. Pomôcť pacientom, ktorí žijú s týmito ochoreniami tak, aby bojovali iba so svojim ochorením a nie zároveň aj so svetom okolo seba, s ľuďmi, ktorí ich obklopujú alebo zákonmi, ktoré im majú život uľahčovať a nie komplikovať.

S touto kampaňou nám pomohli Doc. MUDr. Zuzka Zelinkova, PhD.(primárka gastroenterológie v nemocnici sv. Michala), MUDr. Dušan Podmanický (primár chirurgie v nemocnici sv. Michala), Mgr. Hanka Bednařiková (psychológ, špecialista na IBD ochorenia) a Martin Šmahel (fitnestréner, moderátor konferencie a ambasádor kampane IBD a Slovensko), za čo im veľmi pekne Ďakujeme a nesmierne si ich prácu vážime.

Hlboko si vážime aj každého, kto sa spolu s nami zúčastnil tohto príjemného odpoludnia, podporil nás alebo ďalej šíril osvetu IBD ochorení.

V rámci tejto kampane, každý týždeň zverejníme sa našej stránke príbeh člena SCC, ktorý si prešiel v boji s IBD skutočne náročnou cestou, no vyšiel vždy ako víťaz. Pri fotení pomáhala vizážistka Denisa Strapková a krásne fotky ku kampani nám nafotila šikovná fotografka Janka Kekekti.

Dostať našu kampaň viac do povedomia verejnosti nám zatiaľ pomohli tieto médiá, za čo im veľmi pekne Ďakujeme. Dúfame, že ich ich bude pribúdať viac a viac ..

https://www.aktuality.sk/clanok/527549/crohnova-choroba-je-trochu-ako-medicinska-loteria/
http://www.womanman.sk/martin-smahel-podporil-ludi-s-nevyliecitelnymi-chorobami-criev/
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/zdravie/145034/crevne-ochorenia-u-mladych-ludi
http://www.netky.sk/clanok/zapalove-ochorenia-criev-postihuju-coraz-viac-ludi-pacientov-podporil-martin-smahel
https://primar.sme.sk/c/20665455/vzdy-blizko-toalety-ako-rozpoznat-choroby-ktore-znetvoria-creva.html
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11850/128667
https://www.facebook.com/crohnclub/videos/718969931631529/
https://www.facebook.com/crohnclub/videos/718928134969042/