Stanovisko SCC: Zlepšenie dostupnosti k biologickej liečbe

Vedeli ste, že na Slovensku je liečba biologickými liekmi sústredená do tzv. Centier pre biologickú liečbu IBD? Aktuálne je ich 15, avšak nie sú úplne vyváženým regionálnym rozložením. Západné Slovensko má v porovnaní so stredným a východným Slovenskom prevahu. Diagnostika ochorení nie je jednoduchá a základným vyšetrením je kolonoskopické/endoskopické vyšetrenie.

Napriek uvedenému počtu centier biologickej liečby sa čakacie doby na kolonoskopické vyšetrenie pohybujú od 1 do 3 mesiacov. To je pomerne dlhá doba, ak zoberieme do úvahy dopad ochorenia na kvalitu života pacienta a možnosť vzniku takých poškodení čreva, ktoré môžu vyžadovať chirurgický zásah.

Koncom roka 2018 prišlo Ministerstvo zdravotníctva so zaujímavou iniciatívou, uvoľniť niektoré biologické lieky do všetkých gastroenterologických ambulancií. Pre nás, pacientov s ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou je to určite pozitívny krok, ktorý môže pomôcť zlepšiť prístup k najúčinnejšej liečbe a tým zlepšiť kvalitu života a dlhodobú perspektívu ľudí trpiacich týmito ochoreniami.

Avšak, sme si vedomí, že biologická liečba vyžaduje dôkladné a dlhodobé sledovanie, odborný prístup so skúsenosťami a práve špecializované pracoviská sú zárukou kvalifikovanej starostlivosti pri podávaní biologickej liečby.
Zvýšiť dostupnosť biologickej liečby pre nás pacientov s IBD vnímame pozitívne, a bolo by veľkým prínosom, ak by sa aj v SR podarilo zaviesť systém multidisciplinárnych špecializovaných tímov, ktoré, ako sa ukazuje, prispievajú k zlepšeniu kvality zdravotnej starostlivosti o IBD pacientov.

Súčasné centrá biologickej liečby poskytujú kvalitnú starostlivosť vykonávanú skúsenými odborníkmi, ale na druhej strane by sme uvítali ich rozšírenie, ktoré by prispelo k lepšej dostupnosti. Zvýšenie dostupnosti biologickej liečby pre IBD pacientov v SR by malo byť podľa nášho názoru výsledkom konsenzu a názor odborníkov, ktorí majú dlhodobé skúsenosti s touto liečbou je pri hľadaní najvhodnejšieho riešenia pre nás vždy veľmi dôležitý.