Oficiálne vyjadrenie k aktuálnej situácii na SR vzhľadom na koronavírus a IBD pacientov

Mili členovia Slovak Crohn Clubu,

v nadväznosti na súčasnú situáciu na SR Vám zasielame oficiálneho stanovisko Slovenskej Gastroenterologickej spoločnosti pre IBD pacientov:

"V zásade sa treba riadiť odporúčaniami hlavného hygienika a ďalších úradov. Tu je krátke zhrnutie podľa informácií k dnešnému dňu 9.3.2020.

Ochorenie COVID-19 je nové ochorenie spôsobené novým typom koronavírusu. Pripomína akútne chrípkové ochorenia, avšak postihuje najmä dolné dýchacie cesty. U časti pacientov, najmä starších nad 70-80 rokov a ťažko chorých môže spôsobiť aj vážne dýchacie ťažkosti. Podľa súčasných informácií je ich výskyt o niečo vyšší ako pri chrípke, každopádne viac ako 80% pacientov má len mierne ťažkosti, ktoré sami odoznejú. V súčasnosti nie je známe, u akého percenta pacientov je výskyt asymptomatický, tj bezpríznakovo, zrejme sa však bude jednať o veľkú väčšinu kontaktov. Podľa nedávnej štúdie len asi 2% blízkych kontaktov pacientov s COVID- 19 tiež na toto ochorenie ochorelo.

Dôležité je, že pred ochorením sa dá aktívne chrániť. Skúsenosti z Číny ukazujú, že pri dodržaní epidemiologických opatrení počet prípadov rýchlo klesá. Takisto možno predpokladať, že s príchodom jari a teplejšieho počasia sa výskyt ochorenia, podobne ako pri chrípke, rýchlo zastaví.

Pacienti s črevnými zápalovými ochoreniami, ktorí užívajú imunosupresívne lieky ako sú kortikoidy, azatioprin alebo biologickú liečbu majú oslabenú imunitu a možno predpokladať aj niečo vyššie riziko infekcie a ťažšieho priebehu ochorenia ako bežná populácia. Mali by sa preto pred vznikom ochorenia preventívne chrániť. Pacienti by mali sledovať situáciu a dodržiavať odporúčania Úradu verejného zdravotníctva ako aj ošetrujúcich lekárov.

Tieto opatrenia platia pre IBD pacientov vo všeobecnosti aj mimo súčasnej epidémie. V prvom rade je potrebné obmedziť kontakt s osobami, ktoré javia známky infekcie. Snažiť sa byť od nich minimálne 2 metre a nie dlhšie ako je naprosto nevyhnutné, určite menej ako 15 minút. Ak to nie je možné, je vhodné používať respirátory s vyšším stupňom ochrany tzv FFP2 alebo FFP3 respirátory. Respirátory sú jednoducho povedané rúška s filtrom, ktorý bráni prieniku malých častíc ako sú napríklad aj vírusy.

Aktuálne je vhodné obmedziť účasť na aktivitách, kde je vyššia koncentrácia ľudí ako sú spoločenské, kultúrne a športové podujatia, oslavy, cestovanie v hromadných dopravných prostriedkoch.

Vhodné je dezinfikovať si ruky po kontakte s rizikovým prostredím (návšteva zdravotníckeho zariadenia a podobne).

Pokiaľ majú pacienti príznaky akútneho ochorenia dýchacích ciest, mali by kontaktovať telefonicky svojho lekára a prekonzultovať svoj stav. Drvivá väčšina prípadov nebude spôsobená koronavírusom, ale niektorým inými bežnými vírusmi alebo chrípkou. Následne postupovať podľa inštrukcií zdravotného personálu."

S pozdravom,
predsedníctvo Slovak Crohn Clubu