EFCCA

Členom Európskej federácie klubov s MC a UC sme od roku 1995. Do práce tejto organizácie sa snažíme zapájať v rámci našich možností. Aj keď nie sme štátom Európskej únie, problémy našich pacientov sú podobné. Sú to hlavne problémy s hľadaním zamestnania, problematika sociálneho a zdravotného poistenia i problémy detí a mladých ľudí. Naše partnerské kluby majú bohaté skúsenosti s organizáciou svojej práce, ktoré sú pre nás veľmi inšpirujúce. Naši členovia sa pravidelne zúčastňujú zasadaní EFCCA, rovnako ako aj pravidelných stretnutí mladých členov EFCCA do 30 rokov.