Z histórie klubu

Klub bol založený v roku 1993 MUDr. Príkazskou Csc z VÚV Bratislava a pod jej vedením pracoval 4 roky. Členom Európskej federácie klubov s MC a UC sa stal od roku 1995. V tom istom roku sa stal aj členom Slovenskej Humanitnej Rady. Vo februári 2000 vznikla prvá pobočka v Košiciach.

Predsedami klubu postupne boli:

  • MUDr. Príkazskou Csc (1993 - 1997)
  • Ing. Tomáš Gertler (1997 – 1999)
  • Ing. Veronika Ondriašová (1999 - 2007)
  • Viola Števurková (2007 - 2017)
  • Mgr. Nina Kovačiková (2017 - Máj 2018)
  • Bc. Veronika Ivančíková (Máj 2018 - )

Klub je od roku 1995 členom Slovenskej humanitnej rady.

13.5.2000 - bol prvým medzinárodným dňom Crohnovej choroby a uceróznej kolitídy, ktorý sa oslavuje druhú sobotu v mesiaci Máj. V súvislosti s týmto významným dňom sa všetky Európske kluby snažia propagovať svoju činnosť a oboznámiť s ňou širokú verejnosť. Do týchto činností sa aktívne zapája aj Slovak CrohnClub.