Crohnova choroba - MORBUS CROHN

Ulcerózna kolitída a Crohnova choroba patria medzi nešpecifické chronické zápalové ochorenia (Inflammatory Bowel Disease IBD) tráviaceho traktu. Obe ochorenia majú chronický priebeh, počas ktorého sa striedajú kľudové obdobia s relapsami.

Ľubovolná časť tráviaceho systému môže byť postihnutá

Crohnova choroba je pomenovaná podľa amerického gastroenterológa B.B.Crohna, ktorý ju ako prvý popísal v roku 1932. Pri Crohnovej chorobe zápal môže postihnúť ktorúkoľvek časť tráviaceho traktu, najčastejšie však hrubé a tenké črevo.

Na rozdiel od ulceróznej kolitídy, zápal postihuje črevo do hĺbky, v celej šírke steny, pričom medzi postihnutými úsekmi sú úseky zdravej sliznice. Crohnova choroba sa vyznačuje náhlym začiatkom a rýchlym vývojom komplikácií, vyžadujúcich chirurgickú liečbu. Najčastejšími sú poruchy črevnej priechodnosti, vznik vnútorných alebo i vonkajších píšťal a abscesov.